Peenemündes historiskt tekniska museum

Arméns försöksanstalt i Peenemünde var mellan 1936 och 1945 ett av världens mest moderna teknologicentrum. Oktober 1942 lyckades man för första gången i världshistorien att skjuta upp en raket
i rymden. På Luftwaffes experimentplats alldeles i närheten testades flygande föremål med en för den tiden revolutionerande teknik. Forskningen tjänade redan från första början ett bestämt syfte: Att med hjälp av högteknologi uppnå militärisk överlägsenhet.

Det var den omfattande användningen av tvångsarbetare, koncentrationslägerfångar och krigsfångar
som gjorde det möjligt att på så kort tid både anlägga och upprätthålla försöksanstalten och den senare massproduktionen av raketer, vilka Goebbels cyniskt kallade "V2" ("vedergällningsvapnet 2"). Tusentals människor miste sina liv, både vid produktionen som pågick under omänskliga förhållanden och även genom att "undervapnet" avfyrades mot belgiska, engelska och franska städer.

Tvetydigheten i hur den allra modernaste tekniken kommer till användning tydliggörs i Peenemünde mer än kanske på något annat ställe i världen. Vid sidan av den historiska utvecklingen är denna tvetydighet också en av tyngdpunkterna i utställningen på det historiskt tekniska museet. Utställningen befinner sig i arméns försöksanstalts kraftverk. Detta är dessutom Mecklenburg-Vorpommerns största tekniska minnesmonument. Museumet fungerar även som ett internationellt  mötes- och kulturcentrum och belönades år 2002 med Spikkorset från Coventry för sina fredaaktiviteter.

Historisch-Technisches Museum Peenemünde GmbH
Im Kraftwerk
17449 Peenemünde
GERMANY

Tel.: +49(0)38371-505-0
Fax: +49(0)38371-505-111
E-Mail: htm@peenemuende.de

Öppettider:                                     Biljettpriser:  
april-september:   kl. 10-18   inträde, reguljärt:    8,00 €
oktober-mars:   kl. 10-16   inträde, reducerat:    5,00 €
november-mars:   stängt måndagar     familjebiljett från:  20,00 €
      skolklass, per elev:    3,00 €
      grupp på minst 10 personer, per person:       5,00 €
      Visningar (måste bokas på förhand) från :  30,00 €
      Audioguide:    2,00 €
         


Information om Peenemündes kommun, tillfartsvägar, övernattning, restauranger och andra erbjudanden hittar du på: www.peenemuende.info